Úvod:
Rok opět uběhl a je tu již 30. jubilejní ročník Poháru přátelství, soutěže s nejdelší tradicí v České republice, který byl přerušen pouze v revolučních letech 1968 a 1989 Srdečně Vás všechny zveme na poslední závody I. stupně v této sezóně. 30. ročník se koná v krásné krajině na pomezí Plzeňského a Ústeckého kraje u vesničky Tis u Blatna. Místo pro Pohár přátelství jako stvořené. Věříme, že se k nám přijedete důstojně rozloučit se sportovní sezónou a příjemně posedět s přáteli a sportovními kolegy.
Pořadatel:
FOX – klub Praha (AFK), oddíl ROB, Praha 4 zaregistrován u MV ČR pod č.: II/S-OVS/1-34221/97-R
Datum a místo konání:
7. - 8. 10. 2006, Tis u Blatna
Druh Soutěže:
Mistrovská soutěž I. stupně v ROB, zařazená do Národního žebříčku ČR v ROB 2006.
Činovníci:

     Ředitel soutěže:                Karel Zeman, R1

     Hlavní rozhodčí:                 Antonín Blomann, R1

     Delegovaný rozhodčí:        JUDr. Miroslav Vlach, R1

     Vedoucí startu:                  Filip Cernetic, R1

     Vedoucí cíle:                       Jaroslav Novotný, R1

     Zdravotník:                        Eva Blomannová
 
Kategorie:
MD10, MD13, MD16, MD20, M20E, M40, M50, M60, D35, D50
Tratě:
V pásmu 3,5 MHz a 144 MHz pro všechny kategorie klasická trať dle pravidel.
Technická ustanovení:

Vysílače se zvýšeným výkonem. Razící zařízení – Sportident.

Pásma:

1. závod (sobota 7. 10. 2006):

MD -13, M 50-, D 50:        144 MHz

MD 16 - 20, D 35, M 40:    3,5 MHz

                                                        

2. závod (neděle 8. 10. 2006)

MD -13, M 50-, D 50:        3,5 MHz

MD 16 - 20, D 35, M40:    144 MHz
Mapa:

Přátelské Poustky

stav: 2000, částečná revize provedena v roce 2004.

1:15 000, formát A3

Časový harmonogram:
Pátek 6. 10. 2006  
18:00 - 22:00
19:00 - 19:30
21:00 - 22:00
Prezentace
Večeře (možno pouze v této době!!!)
Trénink v obou pásmech
Sobota 7. 10. 2006  
08:20 - 09:30
10:15
11:00
17:30 - 18:45
19:00
Snídaně
Odevzdání přijímačů v místě startu
Start 00
Večeře
Vyhlášení výsledků
Neděle 8. 10. 2006
 
07:15 - 08:30
08:45
09:30
12:00 - 13:30
14:30
Snídaně
Odevzdání přijímačů v místě startu
Start 00
Oběd
Vyhlášení výsledků a ukončení Poháru přátelství
Vyhodnocení:

Oba závody budou vyhodnoceny samostatně. Celkovým vítězem Poháru přátelství 2006 se stává závodník s nejvíce kontrolami a s nejlepším dosaženým časem dohromady z obou závodů.

Současně bude probíhat (dle zájmu) i soutěž tříčlenných družstev o putovní pohár,. Družstva budou složena závodníky z kategorií MD10-13 + MD16-20  + MD35 -. Družstva mohou být složena ze závodníků z různých oddílů. Do celkového hodnocení družstev se počítá umístění (součet všech za obě pásma), je-li někdo PL, D, N potom se mu počítá jako umístění počet závodníků v nejvíce obsazené kategorii. Nahlašovaní jednotlivých družstev bude probíhat u prezentace.

Apelujeme na vítěze loňského ročníku, aby pohár přivezl, aby ostatní měli co vyhrát.

Poplatky:

Startovné: 90,- Kč/závod (mapa, občerstvení v cíli)

Zapůjčení SI čipu: 20,- Kč/závod

Strava:

Bude zajištěno pořadatelem v místě ubytování.

Strava je zajištěna od sobotní snídaně po nedělní oběd.

                                    

Večeře pátek:     60,- Kč/osoba

                                   co bude, bude

Snídaně:             45,- Kč/osoba

                           sýr, salám, máslo, džem, 3x pečivo

Balíček:               50,- Kč/osoba

                           3x pečivo, ovoce, salám, sýr, paštika,  oplatka

Večeře sobota:   60,- Kč/osoba

                           polévka, kuřecí plátek, rýže

Oběd:                 65,- Kč/osoba

                           polévka, vepřový řízek, brambory

Ubytování:

Škola v přírodě sklárna, s.r.o., Nový dvůr 26,

331 65, Žihle (www.sklarna.info)

A: Pokoje s lůžkovinami:

130,- Kč/osoba a noc

 

B: Společenské místnosti na zemi cca: 50 míst.

55,- Kč/osoba a noc

Sprchy s teplou vodou jsou samozřejmostí.

Ubytování bude poskytováno v pořadí dle došlých přihlášek.

V objektu je nutno se PŘEZOUVAT!!!
Ostatní:
Členové AROB ČR musí mít platný registrační průkaz. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na všechny účastníky, kteří jsou členy AROB ČR se vztahuje hromadná pojistka ČSTV. Doporučujeme lékařskou prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá závodník nebo jeho zákonný zástupce. Zahraniční závodníci mohou uhradit veškeré poplatky na místě. Pořadatel si vyhrazuje právo na včasnou změnu propozic v rámci pravidel ROB.
Doprava:
Autobusem se musíte dostat hlavně do Žihle, odtud vám pak jede spoj do Tisu u Blatna (bohužel poslední spoj jede po půl páte). Z Tisu musíte pěšky do Školy v přírodě Sklárna. Vlakem se dostanete nejblíže do Žihle. Pak už je to na vašem umu. Autem jeďte do Žihle po silnici č. 206 a dále odbočte do lesa podle ukazatelů do Školy v přírodě Sklárna. Parkování bude možné přímo u ubytování.
Přihlášky:

Do pondělí, 25. 9. 2006 spolu se zaplacením všech poplatků, u později odeslaných přihlášek nebo plateb účtujeme dvojnásobné startovné! Po tomto datu nezaručujeme zajištění stravy.
Žádáme Vás, abyste k přihlášení použili výhradně  námi přiložený formulář (velice nám tím zjednodušíte práci)!!!

Preferujeme elektronickou formu!

e-mail: pratelak@foxklub.cz

Číslo B.Ú.: 159 416 649/0300 Jako variabilní symbol použijte PSČ z adresy Vašeho oddílu.

Slovo závěrem:
Jestliže máte dost přelaďování při závodě, jestli máte dost pracného pamatování „co to k čertu beru za lišky“, jestli máte už dost toho, že se nemůžete před závodem trochu napít, protože se na start dopravujete svým autem tak jsou vám naše závody jako stvořené. Pět kontrol na každém pásmu, žádné přelaďování a na start se nějak dopravíte aniž musíte více přemýšlet.
Samozřejmě je možné se po závodech vydat na výlety do okolních obcí (Žihle, Petrohrad, Rabštejn nad Střelou atd.), kde jsou k vidění hrady, zámky a taky nějaké zříceniny.
Ale zároveň také budete na Poháru přátelství a navíc v terénu a kraji, který je pro velkou většinu z Vás už známý, tak není důvod dlouze se toulat po tomto kraji. Důležité je posezení s přáteli. Pro tyto účely je nedaleko objektu, v obci Tis u Blatna (cca 1,2 km), k nalezení zařízení, které je přímo k tomuto účelu stvořené – hostinec U kamenného stolu.
Pro sportovně nevybité a pro abstinenty je v areálu velké množství ping-pongových stolů (venkovních), fotbalové a volejbalové hřiště (možná bude i síť). V současné době je k dispozici i bazén, ale v říjnu asi nebude :-), což Vám nevadí, protože kousek od ubytování je rybník.