MENU

Co je ROB

Rádiový orientační běh, zkratkou ROB, anglickou zkratkou ARDF – Amateur Radio Direction Finding. V padesátých letech vznikl jako doplňková radioamatérská zábava známá jako „Hon na lišku“, dnes jde o sport se vším všudy – s pevnými pravidly, propracovaným systémem soutěží od těch na místní úrovni, až po mistrovství Evropy a světa, celostátním žebříčkem výkonnosti a samozřejmě i s potřebou pravidelného tréninku, bez nějž se již na vyšší úrovni sotva kdo prosadí.

ROB má dnes několik disciplín: klasický závod, závod na dlouhé trati, závod na krátké trati, Sprint, Foxoring a Noční závod. Ale vždy je jeho základem pomocí zaměřovacího přijímače vyhledat stanovený počet vysílačů (kontrol) a v co nejkratším čase doběhnout do cíle. Závodník používá se i další pomůcky: mapa pro orientační běh, buzola, radiokompas. V mapě má závodník zakreslen pouze start, naváděcí maják a cíl. Jinak vše závisí na jeho práci s přijímačem, schopnosti přesného zaměření, orientace v terénu a samozřejmě rychlého běhu.

Ve většině disciplín vysílají kontroly v intervalech na jednom kmitočtu a pravidelně se střídají, na klasické a dlouhé trati po minutě, na krátké trati po 30 s a ve Sprintu po 12 s. Pouze ve Foxoringu vysílají kontroly stále na různých kmitočtech, ale se sníženým dosahem, tam je potom nutná mapa se zakreslenými místy k zaměření. Většina těchto závodů se běhá na dvou soutěžních pásmech a to na 80 metrech (3,5 – 3,8 MHz) a 2 metrech (144 – 146 MHz). V pásmu 80 metrů jsou přijímače složitější na ovládání, ale měření je přesnější – signál se šíří většinou přímo. Naproti tomu přijímače pro „dvoumetr“ se ovládají snáze, ale měření má svá úskalí kvůli způsobu šíření signálu v tomto pásmu a chce to větší závodnické zkušenosti.

Narozdíl od klasického orientačního běhu si rádiový orientační běh vystačí s pouhými pěti kontrolami na klasické a krátké trati, ovšem ženy a junioři jich mají míň a nejmladší kategorie hledají třeba jen 2. V ostatních disciplínách je kontrol nejvýš 11, ale opět ženy, junioři a děti jich mají úměrně méně. Na všech závodech pak kromě kontrol nepřetržitě vysílá maják na jiném kmitočtu, než kontroly a ten závodníky bezpečně stahuje ze závodního prostoru do blízkosti cíle a od něj je cesta k cíli značená. To usnadňuje všem závodníků návrat. Dnešní generace vysílačů velikosti menší cihly disponuje přepínáním frekvencí v širokém rozsahu i potřebné délky relací a je proto použitelná ve všech disciplínách a vlnových pásmech. Vysílače jsou navíc vodotěsné, velmi spolehlivé a pracují automaticky, takže jejich obsluhu zvládne i poučený laik.

Český ROB se pochlubit dlouhodobě řadou významných úspěchů na mistrovstvích Evropy i světa. K našim mužům, ženám, juniorům a juniorkám se v posledních letech přidali i žáci a dorostenci, takže po zavedení Mistrovství Evropy a světa žáků a dorostu můžeme bez nadsázky říct, že se Česká republika stala v ROB světovou velmocí.


Podporují nás:

AROB ČR MŠMT Česká unie sportu MČ Praha 12
© 2005 ÷ 2024 Fox-klub Praha
RS2 Upraveno